یاد استاد کاتوزیان – ۱۳۹۴

۱۰,۰۰۰ تومان

به کوشش تهمورث بشیریه/ سال 1394

در رثای استاد امیرناصر کاتوزیان

عواید این کتاب به کانون اصلاح و تربیت اختصاص داده می شود.

در انبار موجود نمی باشد

question