کیفر شناسی صفاری

۲۰,۹۰۰ تومان

نویسنده: دکتر علی صفاری
تحولات, مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید

1 در انبار

کیفر شناسی صفاری

۲۰,۹۰۰ تومان

question