کمک حافظه حقوق اداری (ویراست جدید)

۵۲,۸۰۰ تومان

نویسنده: مجید نجارزاده هنجنی

سال چاپ: 1400 (ویراست جدید)

  • مطابق با سرفصل های آموزشی دانشگاه ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت، قضاء، کارشناسی ارشد، دکتری می باشد.
  • این کتاب نکات مهم و برجسته حقوق اداری 1و2 را به شکل جدول و نمودار طبقه بندی و شرح داده است.
    برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

27 در انبار

کمک حافظه حقوق اداری
کمک حافظه حقوق اداری (ویراست جدید)

۵۲,۸۰۰ تومان

question