کمک حافظه حقوق جزای عمومی _ شادی عظیم زاده (ویراست جدید)

93,000 تومان 79,050 تومان

نویسنده: دکتر شادی عظیم زاده

سال چاپ 1400 (ویراست جدید)

دانلود بخشی از کتاب  

مطابق با سرفصل‌های آموزشی وزارت علوم / ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری و تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی 

(بر اساس آخرین مصوبات و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399)

28 در انبار

کمک حافظه جزای عمومی شادی عظیم زاده (ویراست جدید)
کمک حافظه حقوق جزای عمومی _ شادی عظیم زاده (ویراست جدید)

93,000 تومان 79,050 تومان

question