کمک حافظه امور حسبی

28,000 تومان

نویسنده: دکتر امیر مرادی

  • ارائه نکات کلیدی و مهم
  • ارائه سوالات منتخب در قالب بیازماییم با هدف پیش بینی طرح تست
  • ارائه مواد قانونی مرتبط در قالب و نظمی منطقی
  • ارائه منتخب آرا وحدت رویه, نظریه های مشورتی مربوط و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  • ویژه دانشجویان حقوق, آزمون مشاوران حقوقی و اختبار کارآموزان وکالت و قضا
    برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

30 در انبار

کمک حافظه امور حسبی
کمک حافظه امور حسبی

28,000 تومان

question