کاملترین ترجمه و تبیین اصول الفقه مظفر جلد۲

۱۳,۳۰۰ تومان

نویسنده: علامه محمدرضا مظفر/ سال 1392
مترجم: دکتر عباس زراعت و دکترحمید مسجد سرایی
مشتمل بر: موضوعات مطلق و مقید, مجمل و مبین, مستقلات عقلیه, اجزا, مقدمه واجب, ضد اجتماع امر و نهی دلالت نهی بر فسا

در انبار موجود نمی باشد

question