چکیده حقوق جزایی عمومی سلیمی (با اصلاحات و اضافات)

۱۹,۰۰۰ تومان

مؤلف: دکتر صادق سلیمی

جرم (پدیده مجرمانه)، مسئولیت کیفزی، واکنش اجتماعی

بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و  اضافات

سال چاپ: 1397

1 در انبار

چکیده حقوق جزایی عمومی سلیمی (با اصلاحات و اضافات)

۱۹,۰۰۰ تومان

question