پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی عظیم زاده (ویراست جدید)

183,000 تومان 146,400 تومان

نویسندگان: دکتر شادی عظیم زاده / علی حدادی

سال چاپ: 1400 (ویراست جدید)

تست های تألیفی و منتخب به همراه پاسخنامه تشریحی و کاربردی مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 + ( فیلم آموزشی رایگان)
ویزه داوطلبان آزمون وکالت،قضاوت،کارشناسی ارشد و دکتری

24 در انبار

تست جزای اختصاصی عظیم زاده
پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی عظیم زاده (ویراست جدید)

183,000 تومان 146,400 تومان

question