پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی عظیم زاده (ویراست جدید)

160,000 تومان 144,000 تومان

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 + ( فیلم آموزشی رایگان)

نویسندگان: دکتر شادی عظیم زاده / علی حدادی

سال چاپ: 1400 (ویراست جدید)

« مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 »

25 در انبار

تست جزای اختصاصی عظیم زاده
پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی عظیم زاده (ویراست جدید)

160,000 تومان 144,000 تومان

question