مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله

۴۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر امیر مرادی

  • ارائه برگزیده مسائل فقه مدنی در تحریرالوسیله در قالب بخش های فقه الوکاله و سایرعقود, اشخاص و محجورین, وصیت, ارث, اخذ به شفعه, و حقوق خانواده(نکاح و طلاق)
  • ارائه برگزیده مسائل فقه قضایی در قالب بخش های باب قضا, باب شهادات, باب اقرار و باب ایمان
  • ویژه آزمون مشاوران حقوقی
    برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

 

67 در انبار

مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله
مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله

۴۴,۰۰۰ تومان

question