مختصر و نافع حقوق جزای عمومی زارعی

۴۷,۵۰۰ تومان

مؤلف: حمیدرضا زارعی

سال چاپ: 1397

حقوق جزای عمومی مطابق با قانون جدید آیین دادرسی کیفری منطبق بر نظم قانون جدید مجازات اسلامی

ویژه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد، سراسری، آزاد، وکالت، قضاوت و مشاوران حقوقی

مجموع جامع شامل متن قانون، محشاء و تحلیل حقوقی همراه با مجموعه سوالهای چهار گزینه ای استاندارد شده بر مبنای قانون جدید مجازات اسلامی.

2 در انبار

مختصر و نافع حقوق جزای عمومی زارعی

۴۷,۵۰۰ تومان

question