مختصر و نافع جزای اختصاصی زارعی۱۳۹۷

۴۵,۶۰۰ تومان

نویسنده: حمیدرضا زارعی
شامل متن قانون, محشا و تحلیل حقوقی همراه با مجموعه سوالهای چهارگزینه ای استاندارد شده بر مبنای قانون جدید مجازات اسلامی

1 در انبار

مختصر و نافع جزای اختصاصی زارعی۱۳۹۷

۴۵,۶۰۰ تومان

question