مختصر و نافع استعداد شغلی – عالی خانی – (ویژه آزمون قضاوت)

۶۶,۵۰۰ تومان

نویسنده: محمد عالی خانی

سال چاپ: 1400 (ویراست جدید)

ویژه آزمون قضاوت / شامل شرح درس, نکات کلیدی همراه با مجموعه سوالات استاندارد شده

2 در انبار

مختصر و نافع استعداد شغلی – عالی خانی – (ویژه آزمون قضاوت)

۶۶,۵۰۰ تومان

question