مختصر حقوق تجارت – توکلی

۸۵,۵۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمدمهدی توکلی

سال چاپ: 1400

  • به همراه شرح قانون جدید صدور چک مصوب سال 1397 
  • مطابق با آخرین اصلاحات و الحاقات تا سال 1400

3 در انبار

مختصر حقوق تجارت – توکلی

۸۵,۵۰۰ تومان

question