مختصر آیین دادرسی کیفری حبیبی دهکردی

۷۱,۲۵۰ تومان

مؤلف: احسان حبیبی دهکردی 

در نظم پرسش و پاسخ به انضمام نکات جمع بندی و قانون نموداری

سال چاپ: 1397

1 در انبار

مختصر آیین دادرسی کیفری حبیبی دهکردی

۷۱,۲۵۰ تومان

question