محشای قانون مجازات اسلامی – گلدوزیان

۲۰۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر ایرج گلدوزیان

سال چاپ: 1400

بر مبنای قانون مصوب 1392/2/1 (به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین)

3 در انبار

محشای قانون مجازات اسلامی – گلدوزیان

۲۰۹,۰۰۰ تومان