مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی زارع مقدم

۲۳,۷۵۰ تومان

مؤلف: احمد زارع مقدم

شامل 200 نکته کاربردی

با آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم 

1 در انبار

مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی زارع مقدم

۲۳,۷۵۰ تومان

question