مجموعه پنج جلدی جامع نکات

۳۷۴,۴۰۰ تومان

مهم‌ترین نکاتی که تمام داوطلبان آزمون وکالت باید بدانند…

شامل: آ.د.م – آ.د.ک – مدنی – حقوق جزا و حقوق تجارت

 

مجموعه پنج جلدی جامع نکات
مجموعه پنج جلدی جامع نکات

۳۷۴,۴۰۰ تومان

question