مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت – قربانی

۲۱۸,۵۰۰ تومان

نویسنده: دکتر مجید قربانی لاچوانی

  • نوآوری ها و نارسایی های قانون اصلاح قانون صدور چک 1397
  • پرسش های حقوق تجارت آزمون دکتری 99 و آزمون کارشناسی ارشد 99
  • نوآوری ها و نارسایی های دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی 1399

2 در انبار

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت - دکتر مجید قربانی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت – قربانی

۲۱۸,۵۰۰ تومان

question