مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی – غفوری

۱۷۱,۰۰۰ تومان

نویسنده: احمد غفوری

سال چاپ: 1400 

ویزه داوطلبان آزمون وکالت،قضاوت،کارشناسی ارشد و دکترا

3 در انبار

مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی - غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی – غفوری

۱۷۱,۰۰۰ تومان

question