مجموعه سوالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری _ غفوری

۱۳۳,۰۰۰ تومان

نویسنده : احمد غفوری

سال چاپ: 1400

تست آیین دادرسی کیفری غفوری با عنوان «مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری غفوری» تالیف احمد غفوری است. انتشارات آریا داد، چاپ . نشر کتاب تست آدک غفوری را به عهده دارد. مولف مطابق قانون آدک به دسته بندی موضوعی-موادی مباحث پرداخته است. پس از تدوین سوالات چند مبحث، یک مجموعه تست با عنوان دوره مواد درنظر گرفته شده است. ماهیت بخش های دوره ای ، مرور و جمع بندی مواد و نکات مهم آنها است. در فهرست بندی کتاب علاوه بر دسته بندی موضوعی، شماره مواد مرتبط با هر موضوع درج گردیده است.

1 در انبار

تست آیین دادرسی کیفری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری _ غفوری

۱۳۳,۰۰۰ تومان

question