مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی ترازی ۱۳۹۶

۴۰,۸۵۰ تومان

نویسنده: نسیرین ترازی
شامل بیش از 1800 سوال تالیفی و آزمونی کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخ تشریحی

2 در انبار

مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی ترازی ۱۳۹۶

۴۰,۸۵۰ تومان

question