مجموعه حقوق مدنی (دو جلدی) – توکلی

۱۸۰,۵۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمدمهدی توکلی

سال چاپ: 1400

جلد اول: اشخاص و محجورین/اموال و مالکیت/ قواعد عمومی قراردادها/ الزامات خارج از قرارداد

جلد دوم: حقوق خانواده/ عقود معین/ شفعه، وصیت و ارث

درکتاب حقوق مدنی _ توکلی که در دو مجلد تالیف شده است، سعی شده است که مطالب حقوق مدنی به نحو جامع و در قالب دسته بندی­های منطقی، همراه با توضیحات مکفی و مثال­های متعدد ارایه شود تا در فهم و تثبیت مطالب علمی و تعمیق دانش حقوقی، مؤثر باشد.

1 در انبار

مجموعه حقوق مدنی دو جلدی - دکتر محمد مهدی توکلی
مجموعه حقوق مدنی (دو جلدی) – توکلی

۱۸۰,۵۰۰ تومان

question