مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح

۱۴,۲۵۰ تومان

تهیه و تنظیم:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری / معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

چاپ اول سال 1390

1 در انبار

مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح

۱۴,۲۵۰ تومان

question