نویسنده: دکتر رحمان عمروانی

سال چاپ: 1400

شامل سئوالات آزمون های: وکالت/قضاوت/مشاوران حقوقی/کارشناسی ارشد آزاد/کارشناسی ارشد سراسری/

به همراه: سوالات تالیفی/پاسخنامه تشریحی/چارت ها و جداول آموزشی