مجموعه آزمون های وکالت از سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۹

۱۷۱,۰۰۰ تومان

تدوین: گروه علمی آزمونی ها

سال چاپ: 1400

  • پاسخ به سوالات به صورت کاملا تشریحی
  • ارائه جداول فراوانی موضوعات کلی سوالات مطروحه
  • راهنمای مطالعه و جمع بندی 
  • به روز شده و منطبق با اصلاحات 1399/02/23 قانون مجازات اسلامی

1 در انبار

مجموعه آزمون های وکالت از سال 1393 - 1399
مجموعه آزمون های وکالت از سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۹

۱۷۱,۰۰۰ تومان

question