مجموعه آزمون های استخدام قضات قرائی

۳۱,۳۵۰ تومان

مؤلف: منصور قرائی

سال چاپ:1396

مشتمل بر:

  • کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمون های استخدام قضات با پاسخ تشریحی 
  • متابع آزمون: حقوق مدنی/آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی/حقوق تجارت/حقوق جزا عمومی/حقوق جزا اختصاصی/آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری

1 در انبار

مجموعه آزمون های استخدام قضات قرائی

۳۱,۳۵۰ تومان

question