مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

۱۷,۱۰۰ تومان

تهیه و تنظیم:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری / معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

چاپ چهارم سال 1392

در انبار موجود نمی باشد

question