مبانی حقوق مدنی جلد ۳ – (اعمال حقوقی و تعهدات) – جرعه نوش

۹۰,۲۵۰ تومان

مؤلف: مجتبی جرعه نوش

سال چاپ: 1400

به انضمام نمودارهای تفهیمی و سوالات برگزیده آِمون های حقوقی

2 در انبار

مبانی حقوق مدنی جلد 3 - (اعمال حقوقی و تعهدات) - جرعه نوش
مبانی حقوق مدنی جلد ۳ – (اعمال حقوقی و تعهدات) – جرعه نوش

۹۰,۲۵۰ تومان

question