لمعه دمشقیه (جلد دوم) – مسجد سرایی

۱۰۴,۵۰۰ تومان

نویسنده: شهید اول
مترجم: دکتر حمید مسجدسرایی

سال چاپ: 1400 

با ترجمه و توضیح و متن اعراب گذاری شده

2 در انبار

لمعه دمشقیه (جلد دوم) - مسجد سرایی
لمعه دمشقیه (جلد دوم) – مسجد سرایی

۱۰۴,۵۰۰ تومان

question