مجموعه قوانین خاص حقوقی کاربردی (مطابق آخرین اصلاحات و الحاقات قانون چک ۱۴۰۰ و مصوبه تعدیل جزای نقدی ۱۳۹۹)

۶۷,۲۰۰ تومان

نويسنده: گلاویژ شیخ الاسلامی با نظارت دکتر شادی عظیم زاده

سال چاپ: 1400

شامل:

  • تفکیک موضوعی قوانین.
  • به همراه مجموعه ای از قوانین مهم و کاربردی.
  • با آخرین اصلاحات – الحاقات و مصوبات.
  • دارای فهرست مطالب (سنواتی و الفبایی).
  • امکان دسترسی به قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه ها بر اساس سال تصویب آن‌ها.

برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

24 در انبار

مجموعه قوانین خاص حقوقی کاربردی (مطابق آخرین اصلاحات و الحاقات قانون چک ۱۴۰۰ و مصوبه تعدیل جزای نقدی ۱۳۹۹)

۶۷,۲۰۰ تومان

question