قواعد فقه (بخش مدنی) _ محقق داماد

۷۶,۰۰۰ تومان

نویسنده: سیدمصطفی محقق داماد

سال چاپ: 1399

بخش مدنی (مالکیت – مسئولیت)

کتاب قواعد فقه (بخش مدنی)  نوشته محقق داماد است. هدف نویسنده، تدوین قواعد فقهی، به صورت کاربردی و علمی می‌باشد؛ به گونه‌ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامیِ مایل به دست یابی به مبانی قوانین مدنی ایران، کارساز باشد.

 

1 در انبار

قواعد فقه (بخش مدنی) _ سید مصطفی محقق داماد
قواعد فقه (بخش مدنی) _ محقق داماد

۷۶,۰۰۰ تومان

question