قواعد عمومی قراردادها (دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم) صفایی

۴۲,۷۵۰ تومان

مؤلف: دکتر سید حسین صفایی

سال چاپ: 1399

قواعد عمومی قراردادها (دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد 2)

 

 

2 در انبار

قواعد عمومی قراردادها (دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم) صفایی

۴۲,۷۵۰ تومان

question