قانون مجازات اسلامی – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)

۴۹,۴۰۰ تومان

مؤلفین: سیدرضا موسوی / سیداکبر موسوی / سال چاپ: 1400

به همراه:

  • کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
  • قانون جرائم رایانه‌ای، کلیه قوانین خاص جزایی کاربردی
  • گزیده آرای وحدت رویه کاربردی ذیل هر ماده
  • گزیده نظریات اداره حقوقی
  • به روزرسانی شده تا سال 1400

2 در انبار

قانون مجازات اسلامی – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)
قانون مجازات اسلامی – موسوی (به روزرسانی شده تا سال ۱۴۰۰)

۴۹,۴۰۰ تومان

question