قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول حقوق جزا عمومی) شمس ناتری

۵۲,۲۵۰ تومان

مؤلفین: دکتر محمدابراهیم شمس ناتری/حمیدرضا کلانتری/ ابراهیم زارع/ زینب ریاضت

سال چاپ: 1398

 

2 در انبار

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول حقوق جزا عمومی) شمس ناتری
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول حقوق جزا عمومی) شمس ناتری

۵۲,۲۵۰ تومان

question