قانون تجارت قرائی

۱۸,۰۵۰ تومان

مؤلف: منصور قرائی

سال چاپ: 1398

مشتمل بر: قانون تجارت 1311 – قانون تجارت الکترونیکی – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی – قانون صدور چک

2 در انبار

قانون تجارت قرائی

۱۸,۰۵۰ تومان

question