قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دمرچیلی

۸۰,۷۵۰ تومان

مؤلفان: دکتر محمد دمرچیلی – دکتر علی حاتمی – محسن قرائی

(با اصلاحات و اضافات)

سال چاپ: 1397

در انبار موجود نمی باشد

question