دوره برنامه ریزی ۹۰ روزه – ماکروویوی

۴۷۳,۰۰۰ تومان

این دوره ویژه افرادی است که در یک زمان محدود می‌خواهند به طور جدی خود را برای آزمون وکالت آماده سازند.

مدت دوره: ۹۰ روز

نوع: آنلاین

دوره برنامه ریزی ۹۰ روزه – ماکروویوی

۴۷۳,۰۰۰ تومان