عقود معین ۱ (مدنی ۶) شهیدی

۳۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر مهدی شهیدی/ سال 1399

حقوق مدنی 6 (عقود معین1)

شامل مباحث: بیع, معاوضه, اجاره, جعاله, قرض و صلح

1 در انبار

عقود معین ۱ (مدنی ۶) شهیدی

۳۸,۰۰۰ تومان

question