شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر چهارم (اندیشه ها) ۱۳۹۴

۱۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمود آخوندی
این کتاب شامل 4 بخش می باشد:

  • اول: اندیشه های محوری قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
  • دوم: سیری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر
  • سوم: اعتراض بر احکام کیفری
  • چهارم: اندیشه های گوناگون
    برای آگاهی بیشتر از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

102 در انبار

شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر چهارم
شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر چهارم (اندیشه ها) ۱۳۹۴

۱۵,۰۰۰ تومان

question