شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر هفتم (اثبات بزهکاری و راهنماهای آن) ۱۳۹۴

۱۲,۵۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمود آخوندی
این کتاب شامل 3 بخش می باشد:
بخش اول: اثبات بزهکاری
بخش دوم: راهنما های اثبات
بخش سوم: راهنماهای اثبات بزهکاری در جمهوری اسلامی ایران
برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

154 در انبار

شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر هفتم
شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر هفتم (اثبات بزهکاری و راهنماهای آن) ۱۳۹۴

۱۲,۵۰۰ تومان

question