شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر ششم (دادسرا و کیفرخواست) ۱۳۹۴

۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمود آخوندی
این کتاب شامل 2 بخش می باشد:
بخش اول: دادسرا
بخش دوم: کیفرخواست
برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

 

98 در انبار

شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر ششم
شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر ششم (دادسرا و کیفرخواست) ۱۳۹۴

۹,۰۰۰ تومان

question