شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر سوم (اجرای احکام کیفری) ۱۳۹۴

۱۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر محمود آخوندی

این کتاب شامل 3 بخش می باشد:

  • اول: در احکامی که به موقع اجرا گذاشته می شوند
  • دوم: در اشخاصی که احکام را اجرا می کنند
  • سوم: در ترتیب اجرای احکام جزایی
    برای آگاهی بیشتر از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

2 در انبار

شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر سوم
شناسای آیین دادرسی کیفری دفتر سوم (اجرای احکام کیفری) ۱۳۹۴

۱۸,۰۰۰ تومان