شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بهمراه الحاقات (جلد دوم)

۱۹,۰۰۰ تومان

مؤلف: دکتر حسین ذبحی

سال چاپ: 1394

با تکیه بر آراء و نظریه های مشورتی / مواد 5 تا 8

1 در انبار

شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بهمراه الحاقات (جلد دوم)

۱۹,۰۰۰ تومان

question