شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بهمراه الحاقات (جلد اول)

۱۹,۰۰۰ تومان

مؤلف: دکتر حسین ذبحی

سال چاپ: 1393

با تکیه بر آراء و نظریه های مشورتی 

1 در انبار

شرح و بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بهمراه الحاقات (جلد اول)

۱۹,۰۰۰ تومان

question