شرح جامع قانون مدنی – بیات

۲۱۸,۵۰۰ تومان

نویسندگان: دکتر فرهاد بیات – شیرین بیات

سال چاپ: 1400

بر اساس:

  • نظریات علمای برجسته حقوق
  • آرا شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور
  • نظریات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نظریات شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایی

4 در انبار

شرح جامع قانون مدنی – بیات

۲۱۸,۵۰۰ تومان

question