شرح آزمونی جامع قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری) – دلشاد

۱۶۱,۵۰۰ تومان

مؤلف: وحید دلشاد

سال چاپ: 1400

شامل: متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی با شرح و تفسیر آن/متن مواد مهم قوانین خاص و ارتباط آنها با قانون آیین دادرسی مدنی/منطبق بر رویه آزمون های حقوقی

1 در انبار

شرح آزمونی جامع قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری) - دلشاد
شرح آزمونی جامع قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری) – دلشاد

۱۶۱,۵۰۰ تومان

question