شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن بر وقوع هرزه‌نگاری افراد جامعه در نظام کیفری ایران – خلیلیان

۴۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: نازنین خلیلیان / کارشناس ارشد حقوق جزا

سال چاپ: 1400

4 در انبار

شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن بر وقوع هرزه‌نگاری افراد جامعه در نظام کیفری ایران - خلیلیان
شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن بر وقوع هرزه‌نگاری افراد جامعه در نظام کیفری ایران – خلیلیان

۴۰,۰۰۰ تومان

question