ساده ساز حقوق اساسی – سالار سروی

۲۲,۸۰۰ تومان

مؤلف: حسن سالار سروی

سال چاپ: 1396

ویژگی های این مجموعه:

  • آزمون های کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه های سراسری و آزاد)
  • تطبیق و اصلاح متن پرسش ها با آخرین قوانین مصوب
  • طبقه بندی موضوعی پرسش ها بر اساس اصول و مواد قانونی
  • ارایه ی پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش (برای مطالعه بیشتر)
  • تعیین منبع طرح هر پرسش و ارائه نکات کلیدی

 

 

1 در انبار

ساده ساز حقوق اساسی - سالار سروی
ساده ساز حقوق اساسی – سالار سروی

۲۲,۸۰۰ تومان

question