ساده ساز حقوق اداری

۱۲,۳۵۰ تومان

نویسنده: حسن سالار سروی
شامل: آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق
طبقه بندی موضوعی پرسشها بر اساس مباحث مهم حقوق اداری
ارایه پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش
تعیین منبع طرح هر پرسش و ارایه نکات کلید
قابل استفاده داوطلبان آزمون دکتری

در انبار موجود نمی باشد

question