ساده ساز آیین دادرسی مدنی – فرحناکیان

۱۲۳,۵۰۰ تومان

مؤلف: دکتر فرشید فرحناکیان

سال چاپ: 1399

  • تفکیک پرسش ها بر اساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون امور حسبی و دیگر قوانین مرتبط
  • ذکر منبع و زمان طرح هر پرسش
  • ارایه ی پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش (قوانین، مقررات و کتاب های معتبر)
  • تجمیع پرسش های مشابه در آزمون های مختلف در یک پرسش
  • جداول آموزشی

در انبار موجود نمی باشد

question